T峄 07h00 - 22h00 k峄 c岷 th峄 7, CN
0914 404 666 - 0906 144 141

饾悡饾悗饾悩饾悗饾悡饾悁 饾悈饾悗饾悜饾悡饾悢饾悕饾悇饾悜 饾煇.饾煏饾悤 (饾煉饾惐饾煇) 饾煇饾煄饾煆饾煑 饾悁饾悡

H岷縯 h脿ng

饾悡饾悗饾悩饾悗饾悡饾悁 饾悈饾悗饾悜饾悡饾悢饾悕饾悇饾悜 饾煇.饾煏饾悤 (饾煉饾惐饾煇) 饾煇饾煄饾煆饾煑 饾悁饾悡

Chia s岷 s岷 ph岷﹎:

TH脭NG S峄 K峄 THU岷琓
Table Header
Ki峄僽 d谩ng
SUV
Dung t铆ch 膽峄檔g c啤
2.7
Nhi锚n Li峄噓
X膬ng
H峄檖 s峄
T峄 膽峄檔g
Km 膽茫 膽i
25.000
M脿u Xe
B岷
Table Header
M脿u n峄檌 th岷
N芒u
Xu岷 x峄
Nh岷璸
N膬m s岷 xu岷
2019
S峄 ch峄 ng峄搃
7
D岷玭 膽峄檔g
RFD - D岷玭 膽峄檔g c岷 sau
S峄 c峄璦
5
M脭 T岷 CHI TI岷綯
饾悡饾悗饾悩饾悗饾悡饾悁 饾悈饾悗饾悜饾悡饾悢饾悕饾悇饾悜 饾煇.饾煏饾悤 (饾煉饾惐饾煇) 饾煇饾煄饾煆饾煑 饾悁饾悡
馃敻膼膬ng k媒: 2019
馃敻Xu岷 x峄: Nh岷璸 kh岷﹗ Indonesia
馃敻膼峄檔g c啤: 2.7L
馃敻Ki峄僽 d谩ng: SUV
馃敻Nhi锚n li峄噓: X膬ng
馃敻H峄檖 s峄: S峄 T峄 膼峄檔g
馃敻Odo: 25.557km
馃敻Bi峄僴 s峄: 60A 鈥 …….
馃敻Ph谩p l媒: c谩 nh芒n
馃敻M脿u s岷痗: b岷
馃敻N峄檌 th岷: n芒u
馃敻Options: Smart key, g岷 m瓢a t峄 膽峄檔g, camera l霉i, 6 loa, m脿n h矛nh DVD c岷 峄﹏g 7 inch k岷縯 n峄慽 Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4, c峄璦 s峄 ch峄塶h 膽i峄噉 1 ch岷 ch峄憂g k岷箃 t岷 c岷 c谩c c峄璦, 膬ng-ten v芒y c谩鈥鈥鈥
馃敻Th么ng s峄 an to脿n: H峄 th峄憂g b谩o 膽峄檔g, m茫 h贸a kh贸a 膽峄檔g c啤, ch峄憂g b贸 c峄﹏g phanh, h峄 tr峄 l峄眂 phanh kh岷﹏ c岷, ph芒n ph峄慽 l峄眂 phanh 膽i峄噉 t峄, c芒n b岷眓g 膽i峄噉 t峄, ki峄僲 so谩t l峄眂 k茅o, h峄 tr峄 kh峄焛 h脿nh ngang d峄慶, 膽猫n b谩o phanh kh岷﹏ c岷, c岷 bi岷縩 h峄 tr峄 膽峄 xe, gh岷 c贸 c岷 tr煤c gi岷 ch岷 th瓢啤ng c峄曗.v鈥 T煤i kh铆 cho ng瓢峄漣 l谩i v脿 h脿nh kh谩ch ph铆a tr瓢峄沜, b锚n h么ng ph铆a tr瓢峄沜, r猫m, 膽岷 g峄慽 ng瓢峄漣 l谩i.
鉁匔am k岷縯 kh么ng 膽芒m 膽峄g, m谩y m贸c zin, bao test,…
鉁匟峄 tr峄 vay ng芒n h脿ng l锚n 膽岷縩 70%
馃挵馃挵馃挵饾悊饾悽饾悮虂 9xy 饾惌饾惈饾悽饾悶蹋虃饾惍
馃摓Li锚n h峄: 0锔忊儯9锔忊儯1锔忊儯4锔忊儯4锔忊儯0锔忊儯4锔忊儯6锔忊儯6锔忊儯6锔忊儯 ( Zalo) Mr H峄 H岷 膼膬ng
#toyota #fortuner #banxecu #xedaquasudung #xecu #xeluot

Li锚n H峄 Ngay 膼峄 膼瓢峄
T瓢 V岷
Mi峄卬 Ph铆

NH岷琍 TH脭NG TIN 膼峄 膼漂峄 T漂 V岷

Trang web n脿y 膽瓢峄 b岷 v峄 b峄焛 reCAPTCHA v脿 谩p d峄g Ch铆nh s谩ch b岷 m岷璽 v脿 膼i峄乽 kho岷 d峄媍h v峄 c峄 Google.
Call Now Button