Tracomeco thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2021

Tracomeco thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2021 Hồ sơ xin việc gửi về địa chỉ: Xí nghiệp Xe khách – Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông – Tracomeco, số 429/4 – Song hàng Xa Lộ Hà Nội – Khu phố 7 – Phường Trường Thọ – Tp. Thủ Đức […]